Direktør

0 Comments
Chr. Michelsens Institutt
Published
april 19, 2021
Location
Category
Other  
Job Type

Description

Chr. Michelsens Institutt i Bergen søker ny Direktør.

Ansettelsen skjer i et åremål på seks år med mulighet til forlengelse. Tiltredelse fra 1. april 2022.

Chr. Michelsens Institutt

Vi ser etter en leder som kan støtte og utvikle ledelse på alle organisasjonsnivåer, en som kan bygge en helhetlig organisasjon med samarbeid mellom ulike fagområder og som har visjoner for CMI. Direktøren bør være synlig i offentligheten og representere CMI på en tillitsvekkende måte i dialog med eksterne partnere.

Direktøren har ansvar for å lede og strategisk utvikle CMI og tilhørende fond og skal i samarbeid med styret og ledergruppen utvikle og iverksette CMIs strategi.

Som CMI-direktør vil du være ansvarlig for å sikre at CMI videreutvikler sin posisjon som en ledende leverandør av utviklingsforskning av høy kvalitet med relevans for politikk og praksis, både nasjonalt og internasjonalt.

Den nye direktøren forventes å arbeide proaktivt for å sikre finansiering av instituttet og må ha gode evner til å navigere i det norske politiske landskapet.

Sentrale arbeids- og ansvarsområder:

 • Daglig leder med ansvar for CMI, CMF, Nationalgaven og DNB Jubileumsfond.
 • Direktøren har ansvar for å forberede og følge opp saker overfor styrene (CMI og CMF styret).
 • Direktøren har det overordnet personalansvar for alle ansatte på CMI, samt ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Sikre god kommunikasjon og mediehåndtering
 • Sørge for utvikling og implementering av overordnet strategi og sørge for at CMI er organisert på en hensiktsmessig måte.
 • Direktør skal legge til rette for lederutvikling på alle nivå i organisasjonen og utvikle rammebetingelser for drift i samarbeid med ledergruppen
 • Skape gode samarbeidsrelasjoner med sentrale, eksterne aktører, inklusivt forskningspolitisk arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • Relevant høyere utdanning, helst på doktorgradsnivå.
 • Forskningserfaring fra en av forskningsområdene ved CMI er ønskelig
 • Ledererfaring
 • Flytende i et skandinavisk språk og engelsk
 • Kunnskap og erfaring fra instituttsektoren, kunnskapsorganisasjoner eller internasjonal utvikling er en fordel
 • Gode kommunikasjons-, formidlings- og formuleringsevner
 • God innsikt i norsk forskningspolitikk og CMIs forskningsområde
 • Evne til å bygge nettverk og skape tillit både internt og eksternt
 • God innsikt i kravene som blir stilt til god økonomistyring og administrative tjenester i en kunnskapsorganisasjon
 • God innsikt i finansieringsmekanismer og -landskap nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper:

 • Strategisk orientert, med evne til å se helhet og sammenhenger
 • Utviklingsorientert og tillitsskapende
 • Evnen til å motivere, inspirere, og lede andre
 • Evne til å lede en organisasjon med nasjonalt, språklig og profesjonelt mangfold
 • Gode samarbeidsevner

Hva kan vi tilby?

 • Muligheten til å lede og videreutvikle et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt.
 • Et internasjonalt og dynamisk miljø med fokus på faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte og dyktige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger
 • Fleksible arbeidstider
 • Les mer om CMI her.

Hvordan søker du?

Søknadsfristen er den 1. mai 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Styreleder Gunn Mangerud +47 975 57 137
 • Jefferson Wells v/Hege Solbakken +47 911 04 141 og Charlotte Hageberg +47 993 31 312
Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

By visiting our website, you agree to our privacy terms.

We use cookies

To be able to offer you as a visitor the best possible experience. Read more about how we handle cookies >

Your integrity

We follow all guidelines according to the GDPR and take your privacy very seriously. Read more about how we ensure your privacy >

Are you sure you want to delete this file?
/