NUBU søker forskningsdirektør

0 Comments
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Published
maj 25, 2021
Location
Category
Other  
Job Type

Description

Vi søker ny forskningsdirektør som skal lede senterets kunnskapsutvikling knyttet til evaluering av tiltak for utsatte barn, unge og deres familier, samt barn og unges psykososiale utvikling.

Forskningsdirektøren har et utviklings- og samordningsansvar for forskningsaktivitetene ved NUBU. Forventninger til forskningsdirektøren består av å sette i gang og følge opp forsknings- og utviklingsprosjekter ved senteret. Forskningsdirektøren har personalansvar for avdelingens medarbeidere, samt økonomi- og rapporteringsansvar for avdelingen.

Som en av fire avdelingsdirektører forventes det at forskningsdirektøren engasjerer seg bredt og bidrar konstruktivt i det pågående strategi- og utviklingsarbeidet for hele senteret. Forskningsdirektøren inngår i senterets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.

Vi ønsker oss en forskningsdirektør som:

- Ivrer for forskningens rolle i utvikling og implementering av effektive tiltak for utsatte barn og unge

- Har visjoner for et kunnskaps- og forskningssenter som NUBU

- Evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere

- Har interesse for og evne til overordnet strategisk tenkning

- Har interesse for og grunnleggende kunnskap om kvantitativ forskningsmetodikk

Krav til stillingen:

- Ledererfaring, gjerne fra kunnskapsbedrifter

- Utdanning på minimum masternivå innen relevant felt

- God kjennskap til feltet utsatte barn og unge og tjenester for barn og unge

- Kunnskap om forebyggings- eller intervensjonsforskning

- Erfaring med prosjektstyring

- Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt samarbeid, inkludert relevante myndigheter og andre kunnskapssentre

- Gode språkferdigheter på et skandinavisk språk og engelsk, skriftlig og muntlig

Arbeidsoppgavene omfatter:

- Utvikle, løfte frem og følge opp NUBUs satsningsområder innen forskning og kunnskapsutvikling

- Bidra i senterets strategiutvikling og fremme implementering av denne, inkludert NUBUs omdømme- og kommunikasjonsstrategi

- Oppfølgning av avdelingens medarbeidere

- Bidra til utadrettet og samarbeidende virksomhet

- Synliggjøre NUBUs forskning nasjonalt og internasjonalt

- Bidra til produksjon av forskningsartikler og annen formidling

- Være pådriver for å søke eksterne forskningsmidler

Vi tilbyr:

- Muligheten til å lede forsknings- og fagutvikling knyttet til utsatte barn og unge

- Interessante utviklings- og strategioppgaver

- Et inspirerende og hyggelig fagmiljø

- Fast, 100% stilling

- Gode pensjons- og forsikringsordninger

- Moderne lokaler sentralt på Majorstuen

- Lønn etter avtale

Søknad med CV sendes per e-post til post@nubu.no. Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og evt publikasjonsliste, samt

i) en kort beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen og

ii) refleksjon rundt NUBUs posisjon fremover som et kunnskaps- og forskningssenter

Vi ønsker et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon:

Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør,

epost: k.a.hagen@nubu.no

telefon: 934 10 243

Verkställ
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

By visiting our website, you agree to our privacy terms.

We use cookies

To be able to offer you as a visitor the best possible experience. Read more about how we handle cookies >

Your integrity

We follow all guidelines according to the GDPR and take your privacy very seriously. Read more about how we ensure your privacy >

Are you sure you want to delete this file?
/